Menu

                                                                                         

                                                                                                                                                                                           

I 1987 tog Nibe Museum og Nibe Skole  initiativ til at få bygget en kopi af det fiskerfartøj, sildekaagen, som i flere århundreder var Østlimfjordens  og i perioder  Danmarks vigtigste fiskerbåd.

Efter Nibe-kaagens søsætning i 1990 blev Nibe Kaaglaug stiftet.

 

”Som laugsmedlemmerne lyster kan disse efter evner
og interesser støtte og bevare kendskabet
til vort sildefiske og sildekaag kaldet Nibe-kaagen..."