Tilbage til forsiden

 

 

               

Kære Kaaglaugsmedlemmer

I oldermandens fravær pt vil jeg sende et kort Kaagnyt.

 

Sjægten

Kristian Mortensen har givet Sjægten en kærlig overhaling, som det er beskrevet i en fin artikel i Nibe avis.

Kristian har efterset Sjægtens bord, repareret utætheder, skiftet lister og malet udvendig og indvendig.

Kaaglauget siger tak til Kristian for det store arbejde. 

Sjægten er nu på plads i Nibe og er klar til endnu mange års sejladser.

 

Kystens Parlament

Den 20-21 og 22 august afholder Kaaglauget sammen med Landsforeningen Levende Hav, Dansk amatørfiskerforening og Nibe Fritidsfiskerforening et stort arrangement: Kystens Parlament på jollehavnen i Nibe. Levende Hav med kutteren Anton sejler rundt til 10 havne landet over. Formålet med Kystens Parlament er at sætte fokus på FN verdensmål 14: Livet i havet. Skabe opmærksomhed og debat om lokale problemstillinger om havmiljøet og inddrage lokale brugere af hav og fjord. De lokale erfaringer fra de 10 destinationer vil efter endt togt blive præsenteret på Christiansborg.

Nibe - programmet er vedhæftet Kaagnyt.

Der er desværre en trist ændring i programmet i forhold til det oprindelige. Kaaglaugets oldermand, Jens Østergaard, har skrevet en flot bog om Limfjordsfiskeri - og fiskere: Limfjorden i med- og modvind. Der skulle have været afholdt bogreception i forbindelse med Levende Havs besøg i Nibe, men på grund af oldermandens sygdom, er receptionen udskudt.

Kaaglauget ønsker Jens fortsat god bedring.

 

Cafe aftener

Kaaglauget afholder sensommerens cafe' aftener 26/8 og 2/9 i/ved Kaaglaugets Havnehus.

 


Hilsen Hans Heidemann Lassen, kaagskriver ass.