Menu

 

Kære Kaaglaugvenner

Gennem mange år har Kaaglauget i begyndelsen af det nye år indkaldt laugsmedlemmerne

til Fornøjeligt ædegilde. I år kan vi dog ikke samles i marts, som vi plejer. Laugsstyrelsen

har derfor foreslået, at ædegildet udskydes til efteråret.

Det medfører imidlertid, at vi ikke kan holde medlemslisten a'jour, hvis kontingentet først

erlægges i forbindelse med ædegildet, som mange plejer.

Vi må derfor bede jer indbetale kontingent for 2021 på Kaaglaugets konto:

9814 2074073975.

Kontingentet er som hidtil 75 kr pr person og 125 kr for par.

Sammen med denne kontingent- opkrævning får du Kaaglaugsnyt i Coronatid

………………………………………………………………………………………….

Kaaglaugsnyt i Coronatid

1. Nibe Kaaglaugs hjemmeside kommer til at fungere som opslagstavle –

se nibekaaglaug.dk

Vi vil bestræbe os på at opdatere nyheder månedligt.

2. Ædegildet

planlagt marts 2021 udsættes til september 2021

3. Cafe' aftener.

Forsøgsvis afsættes nogle datoer i maj og juni til café-møder. Vi satser på torsdage 20

maj, 3 juni og 17 juni

4. Sjægt

på værft hos Kristian Mortensen i Valsted – vi danner nogle små arbejdshold til transport

og til malehold hos Kristian.

5. Nibe-kaagen

på værft i Nibe – der dannes arbejds / skrabe / male / tjærehold

6. Forårssejladser med sjægt og kaag

Gennemførelse vil afhænge af Corona- situation. Vil blive sat på hjemmeside- nyhed.

7. Havnens dag 2021

Sammen med de øvrige havne - foreninger er det besluttet ikke at afholde Havnens dag i

2021, men udsætte til 2022.

8. Levende Hav

Besøg af Kutteren Anton i Nibe med arrangement om Fjordens og vore havområders

tilstand i relation til FN Verdensmål 14. Oprindelig planlagt til 2020, men blev Coronaudskudt.

Herefter påtænkt april-maj 2021, men nu igen udskudt. Oldermanden har sendt

brev til LH om udsættelse. Levende Hav planlægger nu at besøge Nibe Havn i august

2021. Udstilling og aktiviteter vil strække sig over tre dage: fre., lør. og søndag. Nærmere

herom senere.

9. Sejltur med LOA

Niels og Jytte skriver, at LOA har åbnet for tilmeldinger med det håb, at

Coronaen vil være på retur, og vi alle er blevet vaccinerede. De skal nok være ombord og

tage godt imod os.

Arrangement for medlemmer af Nibe Kaaglaug er sat på til:

Påmønstring: Tirsdag den 11. maj 2021 ved Nordre Havnegade i Nørresundby

senest kl.17.00.

Afsejling kl. ca.17.15 efter gennemgang af sikkerhedsprocedure m.v.

Afmønstring: mellem kl. 21.30 og kl. 22.00.

10. Andre arrangementer

Vi har tidligere talt om sejlads med Gøl båden. Her må vi ligeledes tage stilling efter

forholdene.

11. Ny kaagkæmner i Nibe Kaaglaug

Kaagkæmner Kay Jensen har nu ønsket at stoppe som kæmner / kasserer i Nibe kaaglaug,

en post han har varetaget i 15 år. Ivan Bjærge har indvilliget i at tage over, og

Kaagstyrelsen har godkendt valget af Ivan. På kommende generalforsamling/ ædegilde

kan vi alle byde den nye kaagkæmner velkommen. Her skal der rettes en stor tak til den

afgående kaagkæmner, som på bedste vis har passet kaagkassen i alle årene.

Med venlig hilsen

Oldermanden og kaagskriverne – februar 2021