Menu

 

Marts 2021

Kaagnyt i marts 2021

Møde hos Kristian Mortensen, Valsted, 11. marts 2021.
Tema: Sjægten på værft hos Kristian Mortensen og kaagen ind på værftet i Nibe.
Deltagere: Kristian Mortensen, Lars Bro, Leif Nielsson og Jens Øs
Kristian M. har givet Kaaglauget et flot tilbud om at give Laugets sjægt et tiltrængt gennemsyn og nødvendig renovering.

1.     Ved påsketid skal sjægten transporteres fra Nibe Jollehavn til Valsted på Leifs trailer. (Dog først, når Kristian er helt klar til det)

2.     Der indkaldes et arbejdshold på mindst 8 personer til transport. Når kaagen når frem, skal den vendes på hovedet og skrabes.

3.     Dato for transport og skrabearbejde – senere.

4.     Der vil også blive serveret vådt og tørt under arbejdet

5.     Der er ingen deadline for arbejdets færdiggørelse.

6.     Ved endt renovering vil sjægten blive søsat ved Larsens plads i Valsted – med musik og Champagne.

………………………………………………………………………………

Nibe-kaagen ind på værftet på Nibe Jollehavn.

a.      Nibekaagen er på værftet i uge 15, 16 og 17.

b.     Et arbejds- og skrabehold sætter kaagen ind på værftet mandag 12. april 2021.

c.      Der startes med morgenkaffe og en ”skarp” mandag 12. april kl. 9.00 det røde Hus / Baadlaugets nye hus.

d.     Der indkaldes arbejds- og skrabehold.

…………………………………………………………………………………….

Sejltur med Loa.

Vi afventer fortsat nyt fra Loa med hensyn til flere praktiske oplysninger vedr. sejltur den 11. maj 2021– og Corona-situationen er heller ikke helt afklaret endnu.

 

Oldermand

Jens Østergaard