Menu

              

         

       

Fra kaagen og sjægtens log 2016

Mens Kong Vinter stadig havde godt fat i bredningerne ved Nibe, forsvarede sildemester, Henning Barmer Jensen, sit Nordiske Mesterskab i nordiske sildeopskrifter på Nyhavns Færgekro. Kliturtesilden fik smagsløgene til at danse på tungen af de strenge dommere ved konkurrencen 13. februar 2016.

Og et nyt mesterskab var hjemme. Som sædvanlig sørgede laugsmedlemmeme, Minne og Svend Børjesson, for, at sildedelegationen ikke skulle sove på gaden i hovedstaden - tak for det.

Nibe Kaaglaugsmedlemmer fik lejlighed til at smage vindersilden ved årets Ædegilde i Nibe Kaaglaug, hvor langturssejleme, Jonna og Jørgen Fristrup, tog os med på en spændende sørejse langs den norske kyst. Ikke én af laugsmedlemmeme faldt i søvn under den begivenhedsrige sørejse mod nord - Tak for det.

Som sædvanlig foregik Ædegilde-forberedelseme hos Vibeke og NK i Skivum - Mange tak for det.

Bagerjomfru og kaagkone, Herdis Birkkjær, sørgede for en flot morgenbrunch, da bådene i foråret blev sat ind på værftet til vedligeholdelse. Skrabe- og malehold blev igen organiseret af den hårdtprøvede kaagskriver, Ruberg. Skrabe og malerarbejdet kan umiddelbart lyde som kedeligt rutinearbejde. Men under arbejdet på værftet er der udviklet en form for chat-room, hvor der slet ikke udvikles et indforstået EKKO- RUM, hvor der er konsensus. Kaffe- og ølpauser er obligatorisk.

I forårets løb blev der igen fanget sild i Nonnevandet ved Sebbersund. Ekstra mange sild blev hasngt til tørre, så vi på behørig vis kan fejre Luther-året og reformationen 2017 med en ekstra tørret sild. Matin Luther blev selv gift med en bortløben nonne, og hans bvret var spegesild med ærtesuppe, velbekomme.

Med motorhjælp fra Frederik Svendsen blev sildekaagen i foråret sejlet til Larsens plads i Valsted. Her tog oldermanden imod med røget ål, øl, vand og en kaffetår. Laugets klamphugger, Kristian Mortensen, skulle lave et ophæng til en hjælpemotor til kaagen. Det blev et genialt ophæng - flot arbejde. Nu kan vi også komme hen over bølgetoppene i modvind med vores nye påhængsmotor - sponsoreret af A. P. Møller. Friluftsrådet har ydet et stort økonomisk bidrag til nye sejl til sjægten - stor tak til sponsorerne

Café-afteneme åbnede sæsonen 19. maj med 16 deltagere, hvilket betød, at vi måtte låne noget af Ragnhilds møblement. Nød udsigten udenfor med Herdis' velsmagende vafler - og mågerne nynnede med til sanger og musiker, Henrik Skovgaards, liflige musik og sang fra den danske sangskat. Senere på sommeren underholdte Niels Binderup med sit band - Mindst fire.

Ivan Bjærge, Hans Holm og oldermanden malede vores havnehus. Nibe Kaaglaug har igen været med i Havnens dag - tak til hjælperne.

En sensommeraften i smukt og blikstille vejr blev bådenes nye havneplads indviet. Pladsen er blevet til i samarbejde med Jens Niss, Lars Bro, Kræsten Graae, havnefogden og Erik Ruberg m.fl..

29 veloplagte laugsmedlemmer mødtes i havnehuset. Herefter gik laugssøstre og brødre i gåsegang til den nye bådplads, hvor kaagkæmner, Kay Jensen, var klar med et glas champagne og oldermanden stod parat med saks på rød pude til at klippe indvielsessnoren. Efter ’’snorklip” af klog kone, Anna Hansen, blæste fiskerbonde, Niels Kristensen god heldi bådsmandspiben. Der blev skålet i den ædle drik. Tilbage til laugshuset, hvor Herdis var klar med sildemadder, øl, vand, kaffe og småkager. Oldermanden sørgede for snaps og daps - En fantastisk afslutning på aftenen.

Kræsten Graae har i eftersommeren sejlet uddannelsessejlads i sjægten med kommende unge søfolk fra Nibe sejlklub.

Da bådene på en efterårsdag blev lagt i vinterhi, sprængte laugskaagkone, Herdis Birkkjær, alle kulinariske rammer, idet hun serverede to slags sild med efterfølgende skipperlapskovs + kaffe og kage. På den baggrund må vi sikkert til næste både i vinterhi udarbejde en venteliste.

Til årets sildeaften serverede Sonja sin verdensberømte Blåbærsild med Blåbærsnaps. Jo, laugsmedlemmeme lider ikke af sult og tørst til arrangementerne.

I sæsonens løb har laugsmedlemmeme fejret diverse mærkedage. Vi siger tillykke!

Til slut en tak til alle, der med naturalier, klingende mønt og håndkraft har støttet vor by og egns kaaglaug. - Og en kæmpe tak til Vibeke og NK, som år efter år åbner deres hjem til forberedelse af ædegildet.

Vi siger også tak til Niels Quist Jensen, afgående herremand, for et godt samarbejde i de mange år, der er gået. Tak for at stille fadebur, stegerum og festsal til rådighed for Nibe Kaaglaug. Vi siger også velkommen til Erik Poulstrup, den nye herremand på Lundbæk, og ønsker ham held og lykke med sit nye job - og håber på et godt samarbejde fremover.

Med silde- og saltholdig hilse» oldermand Jens Østergaard