Tilbage til forsiden

                          

KAAGNYT, april / maj 2021

Et stærkt arbejdshold fik kaagen ind på værftet 12. april 2021. Her blev båden skrabet

og børstet, så den var klar til maler- og tjærehold senere. Hedis og Bodil sørgede for

morgenkaffe og frokost i sædvanlig pompøs stil. Vi overholdt coronaforskrifterne: hos Jørgen Frost, 5 i Laugets Havnehus.

Tirs. 20.- og ons. 21. april 2021

Kaagen blev pudset og malet, bundbrædderne repareret af Jens Niss, herefter behørigt malet.

Kræsten Graae tjærer bunden af kaagen.

Til frokosten havde Tjalfe-Leif bestilt ribbensteg, som Herdis var klar med ons. Kl.11.30.

Arbejdsholdene bestod af: Lars Bro, Leif Nielsson, Kræsten Graae, Jørgen Frost, Per Mathiasen, Sonja M., Niels Jakobsen, Herdis og oldermanden.

Tak til Janne og Uffe Bay, Nordjysk Lakcenter, Nibe, som har sponsoreret malingen til Nibe-kaagen og sjægten.

Lørdag 1. maj 2021 søsættes kaagen

Morgenkaffe kl. 9.00 i laugshuset.

Kaagen søsættes.

Jørgen har sat forhalingstov op.

En søsætningsøl i Laugshuset.

Arbejdshold indkaldes.

Leif N. Har renoveret kaagens pumpe og lavet en flot flagstang til sjægten.

Kræsten Graae og Lars Bro gennemgår kaagsejlet.

Hasse Mortensen sørger for nye infoskilte.

Kaagen er færdig med at bønse / trække sig sammen om en uge.

NB: I maj transporteres sjægten over til bådebygger Kristian Mortensen i Valsted.

Arbejds- og malerhold indkaldes senere.

Café – aften 20. maj, 3. juni og 17. juni 2021 kl. 18.30

Café-aften 17. juni 2021: Afholdes i Det nye Røde Havnehus /Bådelauget

Her får vi besøg af kunstneren Finn Thybo Andersen, Nørrekærbiennalen i Nørrekær

Enge, hvor kaaglauget deltog. Han vil have nogle nyudkomne bøger fra

Nørrekærbiennalen i Nørrekær Enge med. Oldermanden har modtaget 2 eksemplarer

FORANDRING FORANKRING”, som omhandler Biennalen i 2017 og 2019. Nibe

Kaaglaug og Nibe-kaagen er flot omtalt i bogen. Det ene eksemplar vil fremover ligge i laugshuset.

Kaaglaugsmedlemmerne kan købe bogen til 100 kr. Hvilket er halv pris.

Under besøget på Cafe´-aftenen vil Finn Thybo Andersen fra Kunstnergruppen bag

Nørrekærbiennalen fortælle om et nyt kunstner-projekt Walking Landscapes, og han

vil høre, om Kaaglauget evt. vil medvirke. Bag det nye tiltag står kunstgruppen

METROPOLIS. Kunstnere skal vandre 12 timer gennem forskellige landskaber i 12

kommuner i Danmark og sende livstegn via Live Stream hver time om, hvad de

møder og bliver inspireret af undervejs.

Kunstnerne Finn Thybo Andersen og Kirsten Dufour fra Nørrekærbiennalen vil

vandre fjordnært i Nørrekær Enge 25. juni 2021. Et stykke af vejen vil de gerne sejle

i Nibe-kaagen.

Vi skal overholde Coronareglerne; Negativ test / Coronapas.

Oldermanden

NB For at være funktionsdygtig som forening, beder vi jer huske at betale kontingent.

for 2021 - 125 for par, 75 kr. for enkelt pers. (9814 – 2074073975)

Oldermand & kaagskrivere